Ta zawartosc wymaga Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szkolenie - 25.03.2017

Warszawa

Tajemnice budowy oczek wodnych, dobór systemów filtracyjnych OASE, stosowanie preparatów chemicznych Soll, gwarancja czystej wody.

Certyfikat 2017

Szkolenie Soll i Oase

Natlenianie oczka wodnego przez zimę

Przy minusowej temperaturze tworzy się warstwa lodu która odcina dopływ świerzego tlenu. Nowoczesne tabletki natleniające rozwiązują ten problem.

Söll Sauerstoff Depot

Cennik preparatów Soll

Zapraszamy do pobrania katalogu produktów Soll

 

Katalog OASE
Katalog Soll
(10 MB)
Jaki element wodny posiadasz w swoim ogrodzie?

Glony - co to jest?

  • Staw z glonami
    Staw z glonami

Glony rozwijające się w oczku wodnym obniżają jego wartość estetyczną. Ich niekontrolowany rozwój może doprowadzić do zakwitu wody. Masowe i coraz dłuższe czasowo występowanie zakwitów wody jest przejawem zaburzenia równowagi ekologicznej. Zakwity stają się coraz powszechniejsze ze względu na wzrastającą żyzność wód, spowodowaną zwiększającym się dopływem substancji mineralnych i organicznych w efekcie działalności człowieka (ścieki komunalne, nawozy sztuczne, gnojowica, obornik spłukiwane z pól, itp.). Skutkiem nagromadzenia się dużej masy fitoplanktonu w górnych partiach zbiornika, jest ograniczenie dopływu światła słonecznego do głębszych warstw, w konsekwencji zahamowanie procesu fotosyntezy. Produkty metabolizmu, a po zakończeniu zakwitu, także rozkładu fitoplanktonu, mogą mieć charakter toksyczny i prowadzić do obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Z reguły towarzyszy temu pogorszenie jakości wody, jej walorów smakowych i zapachowych.

 

Charakterystyka glonów

Do glonów zalicza się organizmy jedno- lub wielokomórkowe, samożywne, czasem mikroskopijnej wielkości, a czasem występujące w postaci rozłożystych plech.

Glony wykształciły szereg różnych sposobów rozmnażania np. poprzez: fragmentację plechy; podział komórki czy tez wytwarzanie różnego rodzaju zarodników.

Glony posiadają łatwość dostosowywania do zmieniających się warunków np:

* Ruchliwość np. w stronę światła
* Tolerancja zmiennych pH
* Wiązanie azotu cząsteczkowego
* Magazynowanie fosforu
* Przeżycie pod lodem
* Modulacja światła

Masowy wzrost glonów powoduje silne wahania wartości pH, które prowadzą do załamania różnorodności gatunków.
W ciągu dnia (asymilacja):

* Produkcja tlenu (O2)
* Konsumpcja HCO3- (wodorowęglan) -obniżenie KH
* Podwyższenie wartości pH w wodzie

W nocy (oddychanie):

* Konsumpcja tlenu (O2)
* Produkcja CO2 (dwutlenek węgla - kwas węglowy)
* Zmniejszenie wartości pH w wodzie (poniżej 6,5)

 

Zbyt niskie wartości KH i zbyt wysokie lub niskie wartości pH bezpośrednio oddziałują na ryby (zakażenie pasożytami, bakterioza, branchiomykoza, złe przetwarzanie pokarmu, …).

• Brak różnorodności gatunków prowadzi do załamania łańcucha pokarmowego.

• Nadmiar / niedobór tlenu lub CO2 prowadzą do gnicia, przebarwień, zmętnienia i działań toksycznych.


Jak walczyć z glonami:

Glony tak jak wszystkie rośliny do rozwoju potrzebują:

• światła czyli słońca
• substancji odżywczych.

Ograniczając te czynniki ograniczamy ilość glonów w naszym stawie.

Dostęp światła można ograniczyć poprzez:

* usytuowanie oczka w cieniu,
* posadzenie roślin pływających i o liściach pływających
* lub też przy wykorzystaniu środków zawierających np. SpektroSorp (opatentowany przez firmę Söll ) który odfiltrowuje ważne dla glonów odcinki długości fali światło – np. produkty AlgoSol i Algosol forte

  
Copyright © 2010 oczkawodne.net
Kraków, Warszawa, Łódz, Szczecin, Iława, Białystok, Koszalin, Kraków, Katowice, Wrocław, Lublin, Otwock, Gdańsk.